Detail služby

Pojištění družstev

Pomůžeme Vám se zajištěním krytí vašeho majetku a odpovědnosti ať už jste družstvo bytové, zemědělské nebo jiný podobný subjekt.

nezávazně poptat
Pojištění budov, nebytových prostorů, ostatních staveb (oplocení, chodníky, techn. zařízení), vlastní stavební součásti proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Movité věci sloužící k provozu nemovitosti, vybavení kanceláře apod. proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti kryje např. když ze střechy spadne námraza na zaparkované auto, z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek, před domem někdo uklouzne a zlomí si nohu.
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu, kterou způsobil jako člen výboru nebo předseda společenství vlastníků, případně člen kontrolní komise nebo obdobného kontrolního orgánu společenství vlastníků domu pojištěného příslušnou pojistnou smlouvou při výkonu své funkce, nebo jako člen představenstva nebo kontrolní komise bytového družstva při výkonu své funkce v souvislosti se správou, provozem a opravami pojištěného domu.
Pojištění náhrady nájemného (příp. zálohových plateb na správu domů bytových družstev a SVJ) v případě poškození nebo zničení domu.
Pojištění budov, nebytových prostorů, ostatních staveb (oplocení, chodníky, techn. zařízení), vlastní stavební součásti proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Movité věci sloužící k provozu nemovitosti, vybavení kanceláře apod. proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění, strojní pojištění, asistence, připojištění.
Minimalizuje důsledky událostí způsobených zejména nepříznivými projevy počasí. Pojištění zmírní jejich dopad na hospodářství.
Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám. Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky.
Ochrana pro případ poškození nebo zničení požárem nebo vichřicí, krupobitím, možnost dalších připojištění (náklady na vytěžení, zalesnění,…).
Toto pojištění má za úkol ochránit Vás před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení.